واضح‌ترین عکس گرفته شده از خورشید

در این عکس چرخش‌ها و الگوهایی شبیه «پر» در کنار لکه‌های تیره خورشیدی دیده می‌شود

واضح‌ترین عکس گرفته شده از خورشید
واضح‌ترین و شفاف‌ترین عکس از خورشید
یک هنرمند، 150 هزار عکس جداگانه از خورشید را به صورت عکس 300 مگاپیکسلی در آورد و منتشر کرده است.
این عکس واضح‌ترین و شفاف‌ترین عکس از خورشید است که تاکنون گرفته شده و چرخش‌ها و الگوهایی شبیه «پر» در کنار لکه‌های تیره خورشیدی دیده می‌شوند.
پرواز خورشید با بالهای آتشین را به تماشا بنشینید.