هنوز خبری از ۴ صیاد مفقود شده دیری نیست

جستجو ادامه دارد

هنوز خبری  از ۴ صیاد مفقود شده دیری نیست
عملیات جستجو برای یافتن صیادان

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  گفت: درساعت۱۹:۴۰ مورخ ۲ آذر ماه و در پی اعلام خانواده سرنشینان یک فروند قایق بدون هویت به مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندر دیر مبنی بر عدم بازگشت قایق در موعد مقرر، بلافاصله هماهنگی های لازم انجام و شناور ناجی ۸ به محدوده احتمالی ( محدوده مطاف) اعزام شد.
حجت خسروی افزود: ناجی ۸ پس از اتمام جستجوی منطقه احتمالی و به دلیل وضعیت بسیار نامساعد جوی در ساعت ۲۳:۱۰ مجبور به بازگشت به سمت پایگاهش شد.
وی ادامه داد: در تاریخ ۳ آذر و طی تماس با ندسا اعزام پهپاد درخواست شد که به دلیل وضعیت بسیار نامساعد جوی، امکان آن میسر نشد لذا همزمان از نداجا (هوادریا) بوشهر درخواست اعزام بالگرد صورت گرفت. همچنین درخواست رهگیری خطوط تلفن همراه سرنشینان قایق نیز داده شد.
رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: روز بعد هم در ساعت ۱۱ شناور ناجی ۸ جهت جستجوی منطقه بر اساس الگوی تعیین شده اعزام گردید ،همچنین بالگرد نداجا نیزدر ساعت ۱۵:۴۰ به منطقه اعزام شد و پس از جستجوی محدوده احتمالی در ساعت ۱۷:۲۰ در پایگاهش به زمین نشست.
وی اضافه کرد: در ساعت ۲۱:۰۰طی اعلام فرمانده دریابانی دیر مبنی بر ردیابی خط تلفن  همراه یکی از مفقودین در محدوده اسکله متانول کاوه، ناجی ۸ بهه مراه فرمانده دریابانی و رئیس اداره بندر دیر به منطقه اعزام و جستجوی محدوده صورت گرفت  که متاسفانه نتیجه ای در بر نداشت.
خسروی گفت: دیروز (پنج شنبه ۴ آذرماه ) نیز  ازساعت ۸ پهپاد ندسا، جایروپلین اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، ناجی ۸  و بالگرد سپاه نیز به محدوده احتمالی جهت جستجو اعزام شدند که متاسفانه   مجدداً نتیجه ای حاصل نشد.
وی تاکید کرد :عملیات جستجو همچنان برایی یافتن 4 صیاد مفقود شده در محدوده احتمالی ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه اطلاع از سر نشینان قایق ، موارد از سوی روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اطلاع رسانی خواهد شد.