نشست با موضوع «زیستن با مسکن»؛ دیدار با معماری مسکونی معاصر تهران از دریچه زندگی

مرکز دوره های تخصصی دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار می کند؛

نشست با موضوع «زیستن با مسکن»؛ دیدار با معماری مسکونی معاصر تهران از دریچه زندگی

نشست با موضوع:

«زیستن با مسکن»؛ دیدار با معماری مسکونی معاصر تهران از دریچه زندگی

)از سلسله نشست های بازخوانی مسکن معاصر ایران(

پردیس هنرهای زیبا در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ میزبان سلسله نشست های بازخوانی مسکن معاصر ایران است.

در هر نشست یکی از موضوعات مطرح در این حوزه به بحث گذاشته خواهد شد. این موضوعات برآمده از دغدغه ها و سوال های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی معماری در دوره های ارشد و دکتری است که در قالب موضوعات پایان نامه و رساله دکتری در حال انجام است.

با حضور:

علیرضا تغابنی؛ دکتری معماری از دانشگاه‌ آزاد‌ واحد علوم تحقیقات

محمد مجیدی؛ کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی

فرشاد مهدی زاده؛ کارشناس ارشد معماری از مدرسه عالی معماری کاتالونیا اسپانیا

در این نشست از زبان سه معمار، قصه خَلق یک پروژه مسکونی و سپس خُلق ساکنان هنگام زیستن با آن را می شنویم. “پیش و پس از معماری”. هر معمار به پیشنهاد خود، یک یا چند پروژه مسکونی میان مرتبه اش را روایت می کند که حالا چند سالی از زیستن ساکنان در آن می گذرد.

* حضور در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: دوشنبه، ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰

محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، تالار شهید آوینی