فروپاشی فاجعه‌بار اکوسیستم جنگل‌ها در بریتانیا

کارشناسان بریتانیایی از افزایش جنگل‌های عاری از حیات و فروپاشی فاجعه‌بار اکوسیستم آن‌ها خبر دادند.

فروپاشی فاجعه‌بار اکوسیستم جنگل‌ها در بریتانیا

انگلستان یکی از کم‌جنگل‌ترین کشورهای اروپاست و جنگل‌های باقی‌مانده آن با چالش‌های زیادی از جمله تغییرات آب‌وهوایی، از دست دادن تنوع زیستی، هجوم گونه‌های مهاجم، آسیب به آهوها و سنجاب‌های خاکستری و افزایش تعداد زیادی از آفات درختان و عوامل بیماری‌زا مواجه هستند. بخش جنگل‌داری این کشور نیز به‌شدت با کمبود نیروی ماهر مواجه است که این امر توانایی ارائه اهداف درخت‌کاری دولتی را به خطر می‌اندازد.

گروهی از کارشناسان بریتانیایی از افزایش جنگل‌های عاری از حیات در طول یک نسل جنگل‌زدایی‌شده در سراسر کشور و فروپاشی فاجعه‌بار اکوسیستم آن‌ها خبر دادند که با مرگ ناگهانی درختان و محو شدن آن‌ها از بریتانیا ظرف ۵۰ سال آینده همراه است. با این وجود هنوز جای امیدواری هست و می‌توان از وقوع فاجعه جلوگیری کرد.

جنگل‌های اروپا و آمریکای شمالی پیش از این تحت‌تأثیر باد، آتش، آفات و بیماری تلفات گسترده‌ای داشته‌اند. فروپاشی این اکوسیستم‌های سبز با فقدان حیات و از دست رفتن تمام مزایایی همراه است که بشر از آن‌ها بهره می‌برد. اما برای ایجاد تفاوت، زمان هست و نسل امروز امکانات و دانش کافی برای انعطاف‌پذیرتر کردن جنگل‌ها برای تداوم رشد خود و بقا برای نسل‌های آینده را دارد.

راه‌حل‌ها شامل کاشت جنگل‌هایی متشکل از طیفی از گونه‌های مختلف است که برای حیات وحش بهتر و مناسب‌تر و در برابر فشارهایی مانند سیل، خشکسالی و بیماری مقاوم‌تر است.

مسائل نادیده گرفته‌شده و نوظهور برای جنگل‌های بریتانیا شامل رقابت با جامعه بشری برای آب، ظهور آفات و پاتوژن‌های جدید به‌ویژه ویروس‌ها و شرایط شدید آب‌وهوایی می‌شود که بر مدیریت جنگل‌ها تأثیر می‌گذارد و نیازمند بررسی‌های بیشتر برای برطرف شدن است.