هتل متحرک

این هتل بی نظیر به شما این امکان را می دهد که سفر خود را در مکان های مختلف تجربه کنید. یک روز کنار امواج دریا، یک روز در دل جنگل و..

هتل متحرک
این هتل دارای ساختمان مرکزی جهت ارائه خدمات می باشد. در تصویر اتاق های این هتل را مشاهده می کنید که دارای ویژگی های منحصر به فردی از جمله هوشمند بودن امکانات داخلی، قابلیت جابجایی، قابلیت گسترش و تبدیل به کمپ و صفر بودن انرژی هستند، بله، درست است. اتاق های این هتل انرژی مورد نیاز خود را تامین می کنند، دو پوسته برای کنترل نور و ....

کلیه خدمات هتل اعم از ورود و خروج، خانه داری و خدمات و سایر خدمات توسط یک اپلیکیشن به مسافران ارائه می شود.

این هتل قرار است در ایران ساخته شود.