سمینار آموزشی با موضوع «بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی ساختمان ها»

سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) برگزار می کند؛

سمینار آموزشی با موضوع «بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی ساختمان ها»

سمینار آموزشی با موضوع:
«بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی ساختمان ها»

محورهای موضوعی:
– بررسی قوانین، آئین نامه ها و ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان‌ ها

– بررسی ضوابط اجباری و روش های طراحی
– معرفی و انتخاب مصالح نوین و کم انرژی در ساختمان
– آشنایی با طراحی بر مبنای اقلیم
– بررسی انواع روش های اجرای عایق های حرارتی
– هوشمندسازی ساختمان و سامانه های کنترلی
– بررسی چک لیست های انرژی و نحوه تکمیل چک لیست ها
راهکارهای صرفه جویی در بخش های برقی و مکانیکی
– انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان

* یک دوره آموزشی تمدید و ارتقاء پایه برای مهندسان رشته عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی محسوب می شود. 
* صلاحیت‌ های نظارت و طراحی در تمام پایه‌ ها
* دوره صرفه جویی در مصرف انرژی (مبحث ۱۹)
* شهریه:
– رشته معماری، برق و مکانیک: ۱/۲۸۰/۰۰۰ تومان
– رشته عمران: ۸۵۰/۰۰۰ تومان

زمان: ۲ الی ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲- تهران