سد‌های فارس تنها ۲۵ درصد آب دارد

حجم آب قابل استفاده پشت سد‌های استان فارس امروز ۱۵ آذر به ۷۷۶ میلیون متر مکعب رسید

سد‌های فارس تنها ۲۵ درصد آب دارد
۷۵ درصد سدهای فارس خالی است

محمدمهدی شریفی، مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای فارس گفت: مجموع آب قابل استفاده از ۹ سد استان امروز ۱۵ آذر  ۷۷۶ میلیون متر مکعب است که از این میزان سد سلمان فارسی حدود ۵۵۶ میلیون متر مکعب، سد درودزن بیش از ۷۷ میلیون متر مکعب، سد ملاصدرا بیش از ۱۰۴ میلیون متر مکعب، سد رودبال بیش از ۲۵ میلیون متر مکعب، سد ایزدخواست بیش از ۳۳ دهم میلیون متر مکعب و سد چشمه عاشق بیش از ۱۲ میلیون متر مکعب آب قابل استفاده دارد.

وی اظهارداشت: حجم آب سد تنگاب منفی ۲، سیوند منفی ۱۰ و سد خسویه هم منفی ۴ میلیون متر مکعب است.  مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای فارس افزود: حجم کل مخازن سد‌های فارس حدود ۳ میلیارد متر مکعب است. براساس این آمار ۷۵ درصد سدهای فارس خالی است.