«سحر» 18 ساله جان 4 نفر را نجات داد

«سحر» 18 ساله جان 4 نفر را نجات داد
اهدا عضو سحر به بیماران نیازمند

دراقدامی زیبا و خداپسندانه خانواده‌ای از روستای زیرنای منطقه زیلایی در کهگیلویه و بویراحمد اعضای بدن فرزند  ۱۸ ساله خود به نام سحر ذکاوت فر را در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به بیماران نیازمند اهدا کردند.