سالروز شهادت مظلومانه و غریبانه امام رضا (ع) تسلیت باد

سالروز شهادت مظلومانه و غریبانه امام رضا (ع)  تسلیت باد

کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد

دم از صفات رضا بی احد نخواهد زد

گدای کوی رضا شو که این امام رئوف

به سینه احدی دست رد نخواهد زد

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد