رایانه خودرو بومی شد

طراحی و ساخت رایانه یا همان مغز خودرو (ECU) با همکاری ایران خودرو و وزارت دفاع به نتیجه رسید.