راهپیمایی مردم ایران علیه آشوب و ناامنی

راهپیمایی مردم ایران علیه آشوب و ناامنی

به دنبال حرکت‌ها و اغتشاشاتی که روزهای اخیر صورت گرفت و هتک حرمتی که به قرآن کریم، مساجد، احکام نورانی اسلام و مقدسات شد، راهپیمایی اعتراض آمیز علیه این هتک حرمت پس از اقامه نماز جمعه در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستانها برگزار و  نمازگزاران  ضمن اعلام انزجار از حرکات اغتشاشگرانه و سودجویان، اهانت به مقدسات و ارزش های دینی را محکوم کردند.

نمازگزاران و مردم با در دست داشتن پوسترهایی با نوشته "ما تا آخر ایستاده‌ایم مطیع امر رهبریم"، "پلیس قانون‌مدار تشکر تشکر" و "پلیس ستون اصلی امنیت کشور است" انزجار خود را از حرکات هنجارشکنانه اخیر و اهانت برخی عوامل به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اعظم (ص)، مساجد، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، هتک حرمت حجاب بانوان، تخریب اموال عمومی و سلب امنیت مردم اعلام داشتند.