دو ایرانی در کابینه اروپایی

آغاز به کار دولت نخستین نخست‌وزیر زن سوئد

دو ایرانی در کابینه اروپایی

دردولت «ماگدالنا اندرسنون» نخستین نخست‌وزیر زن سوئد، دو سیاستمدار ایرانی‌تبار یعنی اردلان شکرابی وزیر پیشین تامین اجتماعی که در این سمت ابقا شده و خشایار فرمانبر که به سمت وزیر انرژی و توسعه دیجیتال در کابینه جدید منصوب شده حضور دارند. اردلان شکرابی ۴۳ ساله است و از پدر و مادری ایرانی در منچستر بریتانیا متولد شده. خشایار فرمانبر نیز ۴۵ ساله و متولد شهر بوکان در آذربایجان غربی است.