تصاویری از گله پازن در پارک ملی دنا

تصاویری از گله پازن در پارک ملی دنای شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد در آذر ١۴٠٠ را ببینید