بودجه ۱۴۰۰ مبتنی بر واقعیت نبود/ بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی تنظیم شود

دولت به گونه ای بودجه را تنظیم کند که گره گشای مشکلات مردم باشد

بودجه ۱۴۰۰ مبتنی بر واقعیت نبود/ بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی تنظیم شود
بودجه باید با توجه به اولویت‌های حال حاضر تنظیم شود

نماینده شیراز و زرقان در مجلس  گفت: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را ۱۵ آذر ماه تقدیم مجلس می کند. ابراهیم عزیزی افزود: بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تحویل مجلس شد؛ بودجه‌ای که مبتنی بر واقعیت‌ها نبود. وی در خصوص ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۱ نیز اظهار داشت: بودجه سال آینده باید عملیاتی بوده و به موقع تقدیم مجلس شود.
عزیزی تصریح کرد: دولت باید طوری لایحه بودجه را تنظیم کند که گره گشای مشکلات مردم و رونق بخش تولید و اشتغال باشد.
نماینده شیراز و زرقان  خاطرنشان کرد: بودجه باید از انعطاف لازم برخوردار باشد و با توجه به اولویت‌های حال حاضر تنظیم شود.