بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ساز بورس

فروش سهم دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ساز بورس
عرضه ۱۸ درصد بلوک هلدینگ خلیج فارس

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از انجام بزرگترین مزایده تاریخ در سازمان خصوصی سازی خبرداد.

‌حسین قربان‌زاده معاون وزیر اقتصادی و دارایی در مورد بزرگترین مزایده سازمان خصوصی سازی اظهار داشت‌‌: امسال در قانون بودجه بیش از 250 هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکت‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده که باید از طریق سازمان خصوصی سازی محقق شود که تاکنون اتفاق نیفتاده است.

قربان‌زاده تصریح کرد: به همین منظور تلاش کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود 90 هزار میلیارد تومان را از طریق فروش سهام باقیمانده دولت در شرکت های بزرگ بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست است. این سهام بسیار ارزنده است و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است.

به گفته وی، شیوه واگذاری هم دو حالت متصور است. یا تمام 18 درصد سهم دولت به صورت بلوکی به فروش برسد که طبیعتا از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری‌های سهام دولت است. یا اینکه به سه بلوک 6 درصدی تقسیم شود که با توجه به بزرگی این توافق ، فعلا در حال مذاکره هستیم و به همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط عرض می‌کنم که اگر پیشنهادی دارند از طریق سایت سازمان خصوصی و یا جلسه حضوری مطرح کنند. مطابق قانون، جمع بندی و تصویب نهایی شیوه واگذاری با هیات واگذاری خواهد بود.