پیک موتوری بی احتیاط

بی احتیاطی و سرعت بالای یک پیک موتوری باعث تصادف در شهر اهواز شد

یک پیک موتوری به علت سرعت بالا و بی احتیاطی در شهر اهواز با یک دستگاه خودروی سواری تصادف کرد که فیلم آن را مشاهده می کنید