امام جمعه اهواز: مسئولی را می شناسم که خانه‌ای 10 هزار متری دارد

روحیه قارونی برخی سبب می‌شود گاهی حیوانات آنها دارای زندگی مرفه ای باشند

امام جمعه اهواز: مسئولی را می شناسم که خانه‌ای 10 هزار متری دارد
حجت الاسلام محمدنبی موسوی‌فرد ، امام جمعه اهواز

امام جمعه اهواز تصریح کرد: برخی مدیران زندگی تجملی برای خود فراهم کردند در حالیکه در شهر و محله آنها کسانی هستند که شب گرسنه خوابیده‌اند و در برخی  شرکت ها کارگران ما به خاطر مشکلات معیشتی، نداشتن امنیت شغلی و تبدیل وضعیت دست به اعتراض می‌زنند.

حجت الاسلام محمدنبی موسوی‌فرد با انتقاد از مدیرانی که سوار بر ماشین‌های کذایی می‌شوند و در کاخ‌های آنچنانی زندگی می‌کنند، افزود: در همین اهواز مسئولی می شناسیم که خانه‌ای 10 هزار متری دارد خودش بهتر است این خانه را تخلیه کند قبل از اینکه مجبور شویم به این موضوع  ورود کنیم. وی ادامه داد: روحیه قارونی ثروت اندوزی برخی سبب می‌شود گاهی حیوانات آنها دارای زندگی مرفه ای باشند در حالیکه برخی آدم‌ها در بستر بیماری ناله می‌زنند چون توانایی تامین داروی خود را ندارند.