بدون موسیقی زندگی سفری در دل بیابان است

به بهانه ۲۱ ژوئن، روز جهانی موسیقی

بدون موسیقی زندگی سفری در دل بیابان است

هدف از نامگذاری روز جهانی موسیقی ترویج صلح و آرامش و اجرای موسیقی با کیفیت برای همه مردم است.

اولین بار فردی به نام لرد منوهین (Lord Yehudi Menuhin)، نوازنده حرفه‌ای و اسطوره‌ای ویولون به شورای بین‌المللی موسیقی پیشنهاد بزرگداشت موسیقی در روزی جهانی را داد. شورای بین‌المللی موسیقی (International Music Council) توسط سازمان یونسکو در سال ۱۹۴۹ میلادی بنیان گذاشته شده است و هدف آن ترویج موسیقی و پذیرش گوناگونی هنر موسیقی در جهان است.

روز جهانی موسیقی هر سال ۲۱ ژوئن است.