ببینید و لذت ببرید/ نمایی فوق العاده از دریاچه مهارلو شیراز