از «لیان» و «ریشهر» تا بوشهر

بوشهر قدمتی ۵ هزار ساله دارد و از مراکز مهم در حکومت‌های مختلف اعم از عیلامی، ساسانی و افشاریان بوده ‌است

از «لیان» و «ریشهر» تا بوشهر
قدمتی ۵ هزار ساله
از «لیان» و «ریشهر» تا بوشهر

 اسم بوشهر در کتاب‌ها و اسناد تاریخی، تحت نام‌های مختلفی نظیر «رام اردشیر»، «ابوشهر»، «بُخت اردشیر»، «لیان» و «ریشهر» به ثبت رسیده. بندر امروزی بوشهر را نادرشاه افشار در ۱۷۳۶ میلادی رونق دوباره بخشید. نام این محل پیش از آن ریشهر بود. بوشهر قدمتی ۵ هزار ساله دارد و از مراکز مهم در حکومت‌های مختلف اعم از عیلامی، ساسانی و افشاریان بوده ‌است.