اجرای زیبای آهنگ ناصر عبداللهی توسط پسرش  

نامی عبداللهی پسر زنده‌یاد ناصر عبداللهی، یکی از آهنگ‌های پدرش را با سبکی متفاوت‌تر نسبت به خواننده اصلی، اجرا کرد.