برچسب زدن : شبکه دولتی ترکیه

سیاست
شیطنت ترکیه درباره جزایر سه‌گانه ایرانی

شیطنت ترکیه درباره جزایر سه‌گانه ایرانی

حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خدشه‌ناپذیر و غیر قابل گفت‌و‌گوست