برچسب زدن : روز هوای پاک

جامعه
آلودگی هوا؛ ده درصد مرگ کودکان زیر یکسال و ۴۵ هزار سال عمر از دست رفته

آلودگی هوا؛ ده درصد مرگ کودکان زیر یکسال و ۴۵ هزار سال...

شعاری که برای روز هوای پاک ۱۴۰۰ انتخاب شده، "هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی" نام...

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز