علم | تکنولوژی و پزشکی

سرویس اسکایپ هم مسدود شد

سرویس اسکایپ هم مسدود شد

سایت های Microsoft و Xbox نیز فیلتر شدند

لینکدین و بازی کلش فیلتر شد

لینکدین و بازی کلش فیلتر شد

ثبت‌نام ۵٢٠٠ نفر در فراخوان دوم شناسایی جذب نخبگان

ثبت‌نام ۵٢٠٠ نفر در فراخوان دوم شناسایی جذب نخبگان

معاون نخبگان و سرآمدان بنیاد ملی نخبگان خبر داد؛

تعداد کل مورچه‌ها در جهان چقدر است؟

تعداد کل مورچه‌ها در جهان چقدر است؟

اینستاگرام و واتساپ همچنان مسدود

اینستاگرام و واتساپ همچنان مسدود

دسترسی اینترنت موبایلی به پهنای باند بین‌الملل باز شد

یکی از ابزارهای "جیمزوب" دچار مشکل شد

یکی از ابزارهای "جیمزوب" دچار مشکل شد