پنالتی بود؟

دیدگاه کارشناسان داوری درباره صحنه جنجالی دربی

پنالتی بود؟

تکل فرشاد فرجی روی ژستد؟

سعید مظفری زاده: باوجود اینکه توپ رد شده بود، چون بازیکن پرسپولیس با تکل خود بازیکن استقلال را زد، می‌توانست خطا باشد و داور باید پنالتی می‌گرفت.

نوید مظفری: باید به نفع تیم استقلال خطای پنالتی اعلام می‌شد.

نوذر رودنیل: خطای پنالتی به نفع استقلال باید اعلام می‌شد که داور اعلام نکرد.

حسین عسگری: در صحنه ارسالی داور باید به سود استقلال پنالتی اعلام می‌کرد.

محمد فنایی: بازیکن پرسپولیس بی احتیاطی کرد با تکل روی بازیکن خارجی استقلال رفت در حالیکه توپ در زمین بود. بازیکنان باید آموزش ببینند اگر توپ در جریان بازی باشد و در محوطه جریمه خطا بکنند حتما پنالتی خواهد بود و داور به دلیل اینکه تمرکزش را از دست داده بود و جایگیری اشتباه داشت و روز خوبی را هم به خصوص در نیمه دوم نداشت باعث شد این پنالتی را نگیرد.

محسن قهرمانی: درست است که توپ در آن صحنه نبود، اما بی‌احتیاطی بازیکن پرسپولیس را دربرداشت و از نظر من این صحنه پنالتی بود.

حیدر سلیمانی: مدافع پرسپولیس روی مهاجم استقلال مرتکب خطا می‌شود و مچ پای بازیکن استقلال را مورد اصابت قرار می‌دهد که چون توپ در جریان بازی بود، داور باید اعلام پنالتی می‌کرد که فکر می‌کنم بخاطر اشتباهات قبلی آقای بنیادی‌فر شجاعت لازم برای اعلام پنالتی را نداشت.