هوای سرد، همچنان در فارس ماندگار است

اُفت دما و تداوم هوای سرد در استان فارس تا اواسط هفته ادامه دارد

هوای سرد، همچنان در فارس ماندگار است

اُفت دما و تداوم هوای سرد در استان فارس تا اواسط هفته ادامه داردهواشناسی استان فارس اعلام کرد: آسمان استان امروز شنبه ۲ بهمن صاف، گاهی همراه با وزش باد و تداوم سرمای هوا است.

آسمان استان یکشنبه ۳ بهمن صاف گاهی همراه با وزش باد است. بر اساس این گزارش، بررسی نقشه‌های هواشناسی در استان تداوم کاهش دما را نشان می دهد و برای اواسط هفته به تدریج از شدت سرما کاسته می شود و تا پنج روز آینده بارندگی نخواهیم داشت.

در این گزارش آمده است: کمینه دمای امروز استان: صفاشهر با ۱۲ درجه زیر صفر و بیشینه دمای دیروز استان: فورگ داراب با ۱۵ درجه بالای صفر بوده است.

کمینه دمای امروز شیراز ۵ درجه زیر صفر و بیشینه دمای دیروز شیراز ۹ درجه بالای صفر بوده است.