نیمی از این کشور اروپایی، سیستم فاضلاب ندارد

هفته گذشته، اداره عالی حسابرسی اسلواکی (NKÚ) گزارشی درباره وضعیت تصفیه و فاضلاب در این کشور منتشر کرد که نتایج شگفت‌انگیزی را نشان داد؛ نیمی از مناطق شهرداری‌های اسلواکی، زیرساخت فاضلاب ندارد

نیمی از این کشور اروپایی، سیستم فاضلاب ندارد

گزارش اداره عالی حسابرسی اسلواکی نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، سهم ساکنانی که به سیستم فاضلاب عمومی این کشور وصل شده‌اند تنها پنج درصد رشد داشته است. علاوه بر این، تنها ۱۱۵۵ شهرداری از ۲۸۹۰ شهرداری اسلواکی به سیستم فاضلاب عمومی متصل هستند. به‌طور کلی، این بدان معنی است که ۳.۸۵ میلیون اسلواکی از این سرویس برخوردار هستند و این در حالی است که جمعیت کل کشور تقریباً ۵.۵ میلیون نفر است.

این مشکل به ویژه در مناطق جنوبی کشور، که محل زندگی اقلیت مجارستانی است، چشمگیر است؛ مناطق تربیشوف، کروپینا و ریماوسکا سوبوتا به عنوان مکان‌هایی با بدترین شاخص‌ها در این زمینه شناسایی شده‌اند. روستاهای این کشور نیز دسترسی پایینی به این سیستم دارند.

به همین دلیل است که وقتی اسلواکی در سال ۲۰۰۴ برای پیوستن به اتحادیه اروپا ثبت‌نام کرد، توسعه زیرساخت‌های فاضلاب به عنوان یکی از اهداف ملی برای توسعه مطرح شد. برنامه این بود که تا سال ۲۰۱۵، ۹۰ درصد جمعیت به فاضلاب عمومی متصل شوند، اما این امر به وضوح محقق نشده است.

طی ۲۰ سال، نزدیک به دو میلیارد یورو در اسلواکی در ساخت فاضلاب‌ها و تصفیه‌خانه‌های جدید سرمایه‌گذاری شد، در حالی که بخش قابل‌توجهی از این مبلغ کمک مالی اروپا است. این به آن معنا است که منابع مالی اتحادیه اروپا به‌خوبی سرمایه‌گذاری نشده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و نتیجه آن می‌تواند جریمه‌هایی برای کشور اسلواکی باشد.

در صورتی که دولت اسلواکی به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکند، نهادهای کمیسیون اروپا در بروکسل تحریم‌های مالی اعمال خواهد کرد که دولت باید از بودجه دولتی پرداخت کند. حداقل جریمه ثابت می‌تواند بیش از ۶۰۰ هزار یورو با جریمه روزانه ۳ هزار یورو برای انجام ندادن تعهدات ملی باشد.