نشست با عنوان «روش های بررسی تاثیرات پروژه های عمرانی بر محیط زیست، نگرشی به کاربری ها در ایالات متحده آمریکا»

نشست با عنوان «روش های بررسی تاثیرات پروژه های عمرانی بر محیط زیست، نگرشی به کاربری ها در ایالات متحده آمریکا»

سخنران:

دکتر علی کیافر؛ معمار، شهرساز، پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا

دبیر نشست:

نوید خواجه حسینی

با همکاری

شهباز غفوری

بررسی تاثیرات پروژه های عمرانی و زیربنایی بر محیط زیست در آمریکا، مشخصا ایالت کالیفرنیا اکثر پروژه های عمرانی و ساختمانی و همچنین پروژه های ساختارهای زیربنایی ملزم به انجام بررسی تاثیرات آن ها بر محیط زیست هستند. در این گفتار به بخش های زیر پرداخت خواهد شد:

بررسی تهیه مدارک و مستندات پیشبرد و روند کار که شامل موارد زیر میشوند:

آماده سازی مطالعات حرفه ای

آماده سازی مدارک و مطالعات در سطوح مختلف

طی کردن روند پیشبرد

شرکت مردمان در روند

آماده سازی پیشنهاد ها

در نظر گرفتن گزینه های گوناگون انرژی

بررسی، مستند سازی و پیشبرد خدمات گوناگون در پاسخگویی به قوانین و مقررات ایالتی و فدرال

بررسی و تحلیل بخش هایی از پروژه ها که بر مقوله های حساسی زیستی (بیولوژیکی, منابع فرهنگی، کیفیت آب و هوا (اقلیمی) تولید و پخش گازهای سبزخانه ای صدا و انرژی) اثر مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت.

بررسی تاثیرات پروژه بر محیط زیست در ارتباط با تمام موارد زیر:

زیباشناختی، منابع کشاورزی و جنگل داری، کیفیت هوا، منابع بیولوژیکی، منابع فرهنگی، انرژی، زمین شناسی و خاک شناسی، تولید و پخش گازهای سبزخانه ای، مواد خطرناک و آسیب زننده، کیفیت آب ها و منابع آبی، برنامه ریزی کاربری به (کارگیری) زمین، منابع معدنی صدا و لرزه های بیرون زده از زمین، مسکن و جمعیت، بازخورد گیری از مردمان تاثیر قرار گیرنده، خدمات آموزشی، برنامه های تفریحی و اوقات خوش، ترابری رفت و آمد، سیستم های مصارف آب و برق و گاز و خدماتی، آتش سوزی و

اشاره به نمونه های مشخص به پاره ای از موارد اشاره شده در بالا

* شرکت در نشست برای عموم آزاد و رایگان است.

* این نشست در بستر برنامه گوگل میت برگزار می شود.

زمان: یکشنبه، ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران (ساعت ۹:۰۰ به وقت آمریکا)