ناپدید شدن 60 میلیون دلار به بهانه واردات کره!

یک شرکت لبنی مشهور ارز 4200 تومانی دریافت کرده اما کره را وارد نکرده