مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله با استفاده ازجداسازها

محافظت انواع سازه های فولادی و بتنی در برابر خسارت های ناشی از زلزله با استفاده ازجداسازها

جداساز یا جداگر‌های لرزه‌ای تجهیزات کنترل لرزه ای هستند که در جداسازی سازه و یا طبقاتی از سازه از زمین به منظور کاهش نیروی لرزه‌ای وارده در زمان رخداد زلزله استفاده می گردد. جداسازهای لرزه‌ای جایگزین اتصال صلب ساختمان به تکیه‌گاه آن یعنی فونداسیون می‌شوند.