بازداشت مدیرکل سابق به اتهام تخلف مالی

همدستان این مدیر هم دستگیر شدند

بازداشت مدیرکل سابق به اتهام تخلف مالی

یک منبع آگاه ظهر امروز در اهوازخبر داد: مدیرکل سابق  یکی از دستگاه‌های اجرایی خوزستان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت شد. وی با بیان اینکه چند نفر از کارمندان این اداره هم  دستگیر شده‌اند، گفت: دستگیری این مدیرکل و همدستانش  به اتهام تخلفات مالی بوده است.