مجسمه عجیب شهرداری مشهد برای نوروز ۱۴۰۲

مجسمه عجیب شهرداری مشهد برای نوروز ۱۴۰۲

مجسمه‌ای در یکی از میدان های مشهد نصب شده که معنی آن برای شهروندان عجیب به نظر می‌رسد.