فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن

جزئیاتی از تزریق واکسن های مختلف

مدیر مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: افراد بالای ۴۰ سال که واکسن کرونای سینوفارم، بهارات و برکت تزریق کرده‌اند پس از گذشت سه ماه برای دریافت دُز سوم مراجعه کنند.  افراد بالای ۶۰ سال که واکسن‌های آسترازنکا و اسپوتنیک دریافت کرده‌اند، پس از ۶ ماه برای دریافت نوبت یادآوری مراجعه کنند.