صحبت‌های عادل فردوسی پور در پی حوادث اخیر

 صحبت‌های عادل فردوسی پور در پی حوادث اخیر و درگذشت مهسا امینی را ببینید.