سیلاب در خیابان های دزفول در پی بارش شدید باران!

بارندگی های صبح امروز موجب آبگرفتگی سطح خیابان ها و منازل در دزفول شد.

سیلاب در خیابان های دزفول در پی بارش شدید باران بارندگی های صبح امروز موجب آبگرفتگی سطح خیابان ها و منازل در دزفول شد.