خاص‌ترین پلاک خودرو در ایران

خاص‌ترین پلاک خودرو در ایران

در این خبر عکسی از یک ماشین با پلاک دو رقمی در تهران در سال۱۳۳۰را می بینید.