حضور پرشور هواداران استقلال و پرسپولیس در اطراف ورزشگاه

تصاویری از حضور پرشور هواداران استقلال و پرسپولیس در اطراف ورزشگاه آزادی را ببینید.