حداقل دستمزد کفاف چند روز زندگی را می‌دهد؟

هزینه خوراکی‌ها در ماه به تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی رسیده است

حداقل دستمزد کفاف چند روز زندگی را می‌دهد؟

اگرچه در مهرماه امسال نرخ سبد معیشت خانوار به یازده میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده بود اما همچنان حداقل دستمزد کارگری ۴ میلیون تومان است. به راستی، حداقل دستمزد برای چند روز در ماه کفایت می‌کند؟
محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب، تنها برای ۱۰ روز از ماه کافی است.هزینه خوراکی‌ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی رسیده است؛ در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف می‌دهد آنهم به شرطی که تنها یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کنند.
همچنین داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.۴ درصد رسیده است.