حال و هوای ورزشگاه آزادی پیش از دربی

استقلال در حال انجام دادن تبلیغات محیطی