جنجال فیش حقوقی ۶۵ میلیون تومانی یک مدیر | ۱۳۶۰ ساعت اضافه کار!

جنجال فیش حقوقی ۶۵ میلیون تومانی یک مدیر | ۱۳۶۰ ساعت اضافه کار!

در فضای مجازی یک فیش حقوقی ۶۵ میلیون تومانی با دریافت فوق‌العاده اضافه کاری ۱۳۶۰ ساعت در یک ماه به مبلغ ۳۱ میلیون تومان متعلق به یکی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است که نشان می‌دهد فرد مذکور در انتهای سال کاری ۹۹ این میزان حقوق را دریافت کرده است.

یک فرد آگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد که فیش مزبور هیچ ارتباطی به ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه ندارد و در این راستا گفت: «صندوق بازنشستگی مدیر مذکور به دلیل اینکه نیروی رسمی سازمان صدا و سیما هستند، صندوق بازنشستگی صدا و سیما است نه سازمان تأمین اجتماعی که در فیش درج شده است

وی افزود: «این فیش پیش‌تر در فضای مجازی پخش شده و اساساً مربوط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران است که پیش‌تر توسط نهادهای نظارتی بررسی شده است و مربوط به معوقات یکساله (سال ۱۳۹۹) است که به نحو خاصی این قضیه را مخفی کردند تا به زمان حال نسبت دهند

این منبع آگاه همچنین گفت: «از محتوای فیش مانند درج ۱۳۶۰ ساعت اضافه کار (که بیش از ۵۰ درصد حقوق اساساً قانونی نیست)، ۲۱ روز مأموریت (از ۲۲ روز کاری در ماه)، رفاهی ماه رمضان و پاداش روز جمهوری اسلامی (در حالی که معاون فعلی وزارت ارشاد از زمان انتصاب تاکنون ماه رمضان و روز جمهوری اسلامی در ارشاد نداشته‌اند) مشخص است که موضوع ارتباطی با آقای مسئول فعلی نداشته و مربوط به معاون اداره کل ارشاد استان تهران در دولت قبل است