ثبت صدا و تصاویری از مریخ با کاوشگر کنجکاو + فیلم

اخیرا یکی از کاوشگر‌های ارسالی ناسا فیلمی با کیفیت از جزییات سیاره سرخ همراه با صدای واضح از آن محیط را ارسال کرده است. فیلمی جالب از صدا‌ها و تصاویری از مریخ که توسط کاوشگر کنجکاو ضبط شده را مشاهده می‌کنید.