تولید صابون‌ با فرآوری ریزجلبک‌ها توسط بانوی لارستانی

بانوی خلاق با تلفیق علم و مهارت توانسته با فرآوری ریزجلبک‌ها، صابون دست‌ساز سازگار با محیط‌زیست تولید کند

تولید صابون‌ با فرآوری ریزجلبک‌ها توسط بانوی  لارستانی
صابون دست سازسازگار با محیط

وجیهه مصری، بانوی ۳۵ ساله لارستانی، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه که اکنون به عنوان مدرس مدعو دروس و آزمایشگاه شیمی با دانشگاه پیام نور اوز همکاری می‌کند، توانسته با پشتکار و تلاش خود، علم و مهارت را با یکدیگر تلفیق کند و با یک خلاقیت فردی نسبت به تولید صابون دست‌ساز با فرآوری ریزجلبک‌ها و سازگار با محیط‌زیست اقدام کند.