ترک ورزشگاه در دقیقه ۲۷ به بهانه ۲۷ سال عدم کسب جام

هواداران افراطی اورتون  در دیدار شب گذشته مقابل آرسنال به بهانه ۲۷ سال عدم کسب جام، در دقیقه ۲۷ ورزشگاه گودیسون پارک را ترک کردند.