ترکیب استقلال در مصاف با پرسپولیس

 ترکیب استقلال در مصاف با پرسپولیس

 ترکیب استقلال در مصاف با پرسپولیس: سید حسین حسینی، محمد دانشگر، سیاوش یزدانی، محمد حسین مرادمند، جعفر سلمانی، روزبه چشمی، مهدی مهدی‌پور، رضا آذری، کوین یامگا، امیرحسین حسین‌زاده و رودی ژستد.