بیانیه مهم بانک مرکزی؛ تمامی تقاضاهای درهم تامین خواهد شد

بیانیه مهم بانک مرکزی؛ تمامی تقاضاهای درهم تامین خواهد شد

بانک مرکزی اعلام کرد: توافق با کشورهای عربستان و امارات گشایش‌های ارزی خوبی ایجاد کرده است. از این رو کلیه‌ی تقاضاهای درهم تامین خواهد شد.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اطلاعیه این بانک را به شرح زیر منتشر کرد: