بشنوید| پالت در شیراز از "حافظ" خواند

بشنوید| پالت در شیراز از
: :

کنسرت گروه پالت روزهای 27 و 28 تیرماه در شیراز برگزار شد. قطعه "حافظ" یکی از قطعات اجر شده در کنسرت این گروه موسیقی بود.