بخریم یا نخریم؟ / قیمت بیشتر خودروها روند ریزشی گرفت اما پژو ۲۰۰۸ میلیاردی شد

در بین خودروهای به نسبت ارزانتر ، نوسانات قیمتی مشهودتر است

بخریم یا نخریم؟ / قیمت بیشتر خودروها روند ریزشی گرفت اما پژو ۲۰۰۸ میلیاردی شد
بازار خودرو نوسان زیاد دارد

بازار خودرو این روزها بالا پایین زیاد دارد به طوری که در بین خودروهای پراید مدل ۱۳۱ آن از ۱۴۹ میلیون تومان در روز گذشته به ۱۵۰ میلیون تومان رسید و در این بین پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ ۳ میلیون تومان ارزان شد و ۱۶۳ میلیون تومان قیمت خورد.
در بین خودروهای پژو موجود در بازار نیز این نوسانات قیمتی به چشم می‌خورد به طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از ۹۵۵ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان رسید و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در ۲۴ ساعت ۵ میلیون تومان گران شده و این خودرو در بازار یک میلیارد تومان قیمت خورده است. اما در بین سایر خودروهای پژو موجود در بازار خودروهای پژو پارس، روند ریزشی را در پیش گرفته‌اند و مدل ۱۴۰۰ این خودرو از ۲۸۰ میلیون تومان به ۲۷۵ میلیون تومان رسیده و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز طی ۲۴ ساعت ۲ میلیون تومان ارزان شده و این خودرو در حال حاضر ۲۶۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
در بین خودروهای به نسبت ارزان‌تر، نوسانات مشهودتر است به طوری که خودروی کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ از ۱۸۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۸۵ میلیون تومان رسید و در بین خودروهای سمند اما روند قیمت ها در ۲۴ ساعت گذشته ریزشی بوده به طوری که سمند lx مدل ۱۴۰۰ از ۲۴۶ میلیون تومان در روز گذشته به ۲۴۵ میلیون تومان رسیده و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده و این خودرو در حال حاضر ۲۳۱ میلیون تومان قیمت خورده است.