ببینید | پربیننده‌ترین ویدیویی جهان؛ فوتبال بازی کردن سگ و لاک‌پشت

یک لاک‌پشت و سگ با توپی بزرگ اقدام به فوتبال بازی با یکدیگر کردند. این ویدیو در هفته اخیر جزو پربیننده‌ترین ویدیوهای جهان بوده است.