ببینید| حمله وحشیانه به داور زن !

یک داور زن در جریان رقابت بین دو تیم ایندیپندنسیا و گارمنسه در لیگ منطقه ای آرژانتین هدف مشت یکی از بازیکنان قرار گرفت.