ببینید | حافظ‌ خوانی سفیر ژاپن به مناسبت نوروز

سفیر ژاپن در تهران با خواندن شعری از حافظ به زبان فارسی، نوروز را به ایرانیان تبریک گفت